Tổng giám đốc Efun Vietnam gặp gỡ các đối tác silicon valley

Tổng giám đốc Efun Vietnam gặp gỡ các đối tác silicon valley